Przyczyną złego stanu na rzece Supraśl jest wyłącznie efekt tzw. „przyduchy”

Ilustracja do artykułu IMG_7456AAAA 2.jpg

Przyczyną złego stanu na rzece Supraśl jest wyłącznie efekt tzw. „przyduchy”. Wysoka temperatura powietrza i duża powierzchnia parowania, a wcześniej ulewne deszcze spowodowały zmniejszenie natlenienia wody, co doprowadziło do śnięcia ryb w rzece, jednak jest to zjawisko naturalne nie spowodowane ingerencją człowieka. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska po przeprowadzonych badaniach nie stwierdził zanieczyszczenia czynnikami chemicznymi.

Uwaga: Z uwagi na biologiczne procesy rozkładu padłych ryb nie zalececa się kąpieli na gminnym odcinku rzeki oraz w zalewie w Wasilkowie

Norma natlenienia wody wynosi 7 mg tlenu na litr wody. Obecnie w rzece Supraśl wartość ta wynosi 1-2 mg na 1 l. Najgorsza sytuacja panuje na odcinku rzeki od Supraśla do Wasilkowa. Badania zawartości tlenu w rzece Supraśl prowadzone są przez inspektorów WIOŚ w Białymstoku dwa razy dziennie.

Na zbiorniku w Wasilkowie prowadzone są działania OSP z terenu Gminy Wasilków mające na celu napowietrzenie wody. Polski Związek Wędkarstwa wraz ze strażakami OSP wybierają martwe ryby oraz oddają je do utylizacji. Działania te mają na celu ograniczenie skażenia wód.

Wczoraj 12 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w sprawie złej sytuacji na akwenach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, Prezes Okręgu Białostockiego Polskiego Związku Wędkarskiego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie