Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Jurowcach - 901 m2

0.jpg
Burmistrz Wasilkowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Jurowce gm. Wasilków, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00009647/8, oznaczonej jako działka nr geodezyjny 418 o powierzchni 0,0901 ha – cena wywoławcza 60 000 zł - wadium wynosi 6 000 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
Przeznaczenie terenu wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Wasilków - N- R – m.in. tereny rolne, łąki, pastwiska.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (ul. Białostocka 7) lub telefonicznie tel. 85 7185400 w. 024 oraz na bip.wasilkow.pl
348825760_1891524737958101_8256294814602719266_n.jpg
348825760_1891524737958101_8256294814602719266_n.jpg
348825760_1891524737958101_8256294814602719266_n.jpg
348825760_1891524737958101_8256294814602719266_n.jpg
348825760_1891524737958101_8256294814602719266_n.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie