Przebudowa szkoły w Sochoniach - budowa świetlicy

434416929_812566110899908_1723105390587094166_n33.jpg
Dzięki wnioskowi złożonemu przez Adriana Łuckiewicza Burmistrza Wasilkowa gmina Wasilków pozyskała z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z budżetu województwa podlaskiego aż 900 tys. zł na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sochoniach o świetlicę wiejską".
"Gmina już rozpoczęła przygotowania do budowy świetlicy wiejskiej w Sochoniach, przyjęła koncepcję, opracowała dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie budowlane, realizacja może nastąpić po uzyskaniu odpowiedniego dofinansowania.


Przyznanie dotacji gminie Wasilków będzie miało nieocenione znaczenie, nie tylko ze względu na poprawę warunków edukacyjnych i rozwojowych dla młodego pokolenia, ale także przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych, zapewniając przestrzeń dla integracji i organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych oraz edukacyjnych." - czytamy we wniosku o dofinansowanie podpisanym przez Adrian Łuckiewicz - Burmistrz Wasilkowa
25 marca b.r. Sejmik Województwa Podlaskiego przegłosował przyznanie środków naszej Gminie, o czym poinformował radny Grzegorz Kapica praz portal podlaskie.eu.

To nie jedyny wniosek złożony na to zadanie inwestycyjne. Równolegle zespół Urzędu Miejskiego w Wasilkowie opracował wniosek o przyznanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1.250.000 zł. Wojewoda Podlaski pozytywnie odniósł się do naszego wniosku i przekazał go do ministerstwa.
Warto wspomnieć, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy na jedno zadanie inwestycyjne staramy się pozyskać środki z różnych źródeł - tak było m.in. w przypadku przebudowy szkoły w Studziankach, budowy ronda Kościelna/Polna oraz ul. Błękitnej w Wasilkowie, modernizacji oświetlenia, zakupu wozów strażackich.
Potrzebę budowy świetlicy podnosili od wielu lat mieszkańcy wsi - początkowo Stowarzyszenie Bajeczne Sochonie, a następnie kolejne grupy i organizacje, w tym Koło Gospodyń Wiejskich.

Wokół świetlicy skupiły się również zorganizowane przez nas warsztaty w ramach "Akademii dialogu", które odbyły się kilka miesięcy temu.
Aktualnie Urząd Miejski w Wasilkowie posiada dokumentację wraz z ważnym pozwoleniem oraz przyznaną dotację, co oznacza możliwość rozpoczęcia budowy wyczekiwanej przez sołectwo świetlicy. Inwestorem jest Gmina Wasilków.

433865632_812566164233236_5480741027976758892_n.jpg433865632_812566164233236_5480741027976758892_n.jpg433865632_812566164233236_5480741027976758892_n.jpg433865632_812566164233236_5480741027976758892_n.jpgfacebook
Urząd Miejski w Wasilkowie