Program refundacji kosztów sterylizacji i kastracji psów należących do osób zameldowanych w gminie Wasilków

lytlrty.jpg

Informujemy, że ramach Uchwały Nr LXXIII/586/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w roku 2023 dostępne są środki na dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów należących do osób zameldowanych na terenie gminy Wasilków.

  • Maksymalna kwota dofinansowania: 150 zł
  • Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest elektroniczne oznakowanie psa. W przypadku, gdy pies jest już oznakowany należy podać nr mikroczipa

Właścicieli psów, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie
zapraszamy do złożenia wniosku o uzyskanie skierowania na przeprowadzenie zabiegu w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie,
przy ul. Supraślskiej 21

Formularze wniosków wydawane są również w ZGK w Wasilkowie

Tel.: 85 733 38 36

Akcja trwa do wyczerpania środków zabezpieczonych
na ten cel w budżecie gminy.
W 2023 roku jest to kwota: 4 000 zł

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie