„Program Odnowy wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś” edycja 2022

312513443_550821736857332_6816067379107512326_n.jpg

312618384_5506355512811924_5857480822478326897_n.jpg312646400_1057826694894910_6186073953713268588_n.jpg312618384_5506355512811924_5857480822478326897_n.jpg312618384_5506355512811924_5857480822478326897_n.jpgSołectwo Dąbrówki dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś” poprawiła jakość użytkowanych pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Dzięki otrzymanej dotacji zostały wyremontowane pomieszczenia: kuchnia, łazienka, korytarz, sala komputerowa. Dodatkowo, do świetlicy został zakupiony stół bilardowy z wyposażeniem. Odremontowana świetlica niewątpliwie posłuży integracji społeczności wiejskiej oraz wpłynie korzystnie na aktywizację lokalnej społeczności. Obiekt stanie się wielopokoleniowym miejscem spotkań dla mieszkańców, który wzmocni proces odnowy wsi Dąbrówki. Modernizacja wspólnej przestrzeni wiejskiej umożliwi organizację spotkań angażujących mieszkańców wsi. Potrzeby sołectwa zostały zgłoszone przez Panią Sołtys Tamarę Tyszkiewicz-Winogrodzką.

Koszt całkowity zadania wyniósł 60 193,42 zł. Dofinansowanie wyniesie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zgłoszonych przedsięwzięć, czyli 25.000 zł.

W latach 2019, 2020, 2021 z dofinansowań w ramach programu skorzystały: Studzianki, Nowodworce, Sochonie, Wólka Poduchowna - Wólka Przedmieście, Rybniki, Jurowce, Osowicze-Sielachowskie, Woroszyły oraz Dąbrówki.

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie