Pozyskaliśmy 80% dotacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze - Białystok oraz chodnika w Osowiczach

Dodaj podtytuł (48).jpg
Pozyskaliśmy 80% dotacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze - Białystok oraz chodnika w Osowiczach
 
Wartość zadania to 1.943.922,58 zł, a kwota pozyskanej dotacji to 1.555.138,06 zł ❗
 
Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”.
 
W ramach inwestycji powstanie ścieżka pieszo-rowerowa z mieszanki bitumicznej o szerokości 2,5 m, oddzielona od istniejącej jezdni przydrożnymi rowami odwadniającymi. Łączna długość ścieżki pieszo - rowerowej będzie wynosiła wynosi 852 m. Nierozłącznym elementem zadania jest budowa oświetlenia typu LED wzdłuż drogi rowerowej - przewidziano 26 opraw LED. W miejscowości Osowicze zostanie wybudowany jednostronny chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m, który połączy się z chodnikiem w drodze powiatowej na terenie Osowicz. Łączna długość chodnika 283 m. Nierozłącznym i koniecznym elementem inwestycji będzie budowa odwodnienia - odbiornikiem wód deszczowych będzie kanał deszczowy o długości 97,5 m.
 
To inwestycja, o którą mieszkańcy zabiegali od kilkudziesięciu lat, a burmistrz Adrian Łuckiewicz o jej wykonanie wnioskował już kilkukrotnie. Konsekwentne działania zmierzające do zaprojektowania inwestycji oraz uzyskania decyzji ZRID oraz składanie wniosków przyniosło oczekiwany rezultat. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2024 roku.
1460x616.png
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie