Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej - program MOPS w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na wsparciu w wykonywaniu codziennych czynności, jak też w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asystent udziela pomocy m.in. przy wyjściu, powrocie i dojeździe do placówek oświatowych, rehabilitacyjnych, służby zdrowia, urzędów, świątyni, znajomych, rodziny bądź instytucji kultury.

W czasie korzystania z usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub opieka wytchnieniowa. Więcej informacji dostępnych jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Supraślskiej 21 w Wasilkowie lub pod nr tel. 85 7-185-257.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie