Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2.jpg

OGŁOSZENIE

 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego

 

 

            Działając na podstawie art. 7 ust. 2 (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315.1 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) niniejszym ogłaszam

 

o zamiarze Gminy Wasilków bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r,

o publicznym transporcie zbiorowym

 

 

1) Nazwa i adres właściwego organizatora

 

Gmina Wasilków w imieniu, której działa Burmistrz Wasilkowa.

16-010 Wasilków ul. Białostocka 7

 

2) Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia

 

            Przewiduje się, że zamówienie będzie udzielone w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W trybie tym możliwe jest udzielenie zamówienia przez bezpośrednie zawarcie umowy w sytuacji gdy: „średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie”.

 

3) Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

 

  1. a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
  2. b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wasilków i miasta Białegostoku, dla której Gmina Wasilków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

4) Przewidywana data zawarcia umowy

 

do 31 grudnia 2024 r.

 

5) Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług:

 

do 4 lat od dnia zawarcia umowy

 

6) Informacje dodatkowe

 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie