Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi – opiekun dzieci i młodzieży podczas przewozu do i ze szkoły – 2 osoby

Ilustracja do artykułu ogłoszenie - nabór  2222222222222222222222.jpg

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Burmistrz Wasilkowa informuje o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi – opiekun dzieci i młodzieży podczas przewozu do i ze szkoły – 2 osoby.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

  1. Początek zatrudnienia – wrzesień 2021 r.
  2. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.
  3. Zakres obowiązków:

- pełnienie funkcji opiekuna dzieci i młodzieży podczas przewozu do i ze szkół,

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony przez Burmistrza Wasilkowa.

 

4. Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

5. Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie się do pokoju 21 Urzędu Miejskiego

  • w Wasilkowie. Wymagane dokumenty - Curriculum vitae (CV).

 

                                                                                     

                                                                           Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie