Od 1 lipca 2024 r. nowy Sekretarz w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

449598313_875953357894516_898329532682036336599_n.jpg
Od 1 lipca 2024 r. sekretarzem gminy Wasilkowie jest Marcin Siedlecki, który od ponad 7 lat zawodowo jest związany z gminą Wasilków. Wcześniej pełnił funkcję m.in. kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.
 
Do zadań sekretarza gminy należy m.in. nadzorowanie organizacji pracy w urzędzie, koordynowanie działań związanych z wyborami powszechnymi, czy też wykonywanie zadań pełnomocnika ds. kontroli zarządczej.
 
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie