Kwalifikacje wojskowe wśród osób z Gminy Wasilków odbędą się od 12 lutego do 28 marca 2024 r.

Dodaj podtytuł (73).jpg

OBWIESZCZENIE NR 1/2024

 

WOJEWODY PODLASKIEGO

 

z dnia 12 stycznia 2024 r.

 

o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) ogłasza się, co następuje:

 

 • 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872), §2 ust. 1 i 2 oraz §3 pkt 1-6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473).

 

 • 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 

 • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

 

 • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

 • osoby, które w latach 2022 i 2023:

 

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 

 • kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

 

 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

 

 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

 • 3. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, przeprowadzą niżej wymienione komisje lekarskie:

 

Lp.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu/Miasta

Terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich

Czas pracy komisji

 

 

Augustowskiego

Miasto Augustów

 

 

1

Gminy miejsko-wiejskie: Lipsk

12 marca – 28 marca 2024 r.

 

Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie, ul. Hoża 2 B

 

 

Gminy wiejskie: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin

 

 

 

 

 

 

2

Białystok

Miasto Białystok

15 lutego – 30 kwietnia 2024 r.

 

Klub Osiedlowy „Millenium” w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białostockiego

Gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków

 

 

3

Zabłudów

12 lutego – 28 marca 2024 r.

 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79 A

 

 

Gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady

 

 

 

 

 

 

4

Bielskiego

Miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk

4 marca –20 marca 2024 r.

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17

Gminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki

 

 

 

 

 

Grajewskiego

Miasto Grajewo

 

 

5

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, ul Konstytucji 3-

Gminy miejsko-wiejskie: Rajgród, Szczuczyn

5 lutego – 21 lutego 2024 r.

 

 

go Maja 36

Gminy wiejskie: Grajewo, Radziłów, Wąsosz

 

 

 

Hajnowskiego

Miasto Hajnówka

 

 

6

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,

Gminy miejsko-wiejskie: Kleszczele

8 kwietnia – 22 kwietnia 2024 r.

 

 

ul. 3-go Maja 42

Gminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka

 

 

 

Kolneńskiego

Miasto Kolno

 

 

7

Gminy miejsko-wiejskie: Stawiski

26 lutego – 8 marca 2024 r.

 

Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1

 

 

Gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża

 

 

 

8

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska

Miasto Łomża

2 kwietnia – 22 kwietnia 2024 r.

 

 

Polskiego 3

 

 

 

9

Łomżyńskiego

Gminy miejsko-wiejskie: Jedwabne, Nowogród

12 lutego – 29 lutego 2024 r.

 

Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27

Gminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna

 

 

 

 

 

Monieckiego

Gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Knyszyn, Mońki

 

 

10

Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,

4 marca – 15 marca 2024 r.

 

Gminy wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne

 

 

ul. Tysiąclecia 15a

 

 

 

 

 

 

11

Sejneńskiego

Miasto Sejny

18 marca – 22 marca 2024 r.

 

Ośrodek Kultury w Sejnach ul.1-go Maja 17

Gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemiatyckiego

Miasto Siemiatycze

 

 

12

Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn

5 lutego – 20 lutego 2024 r.

 

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3

 

 

Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze

 

 

 

 

 

 

13

Sokólskiego

Gminy miejsko-wiejskie: Dąbrowa Białostocka, Krynki, Sokółka, Suchowola

5 lutego – 22 lutego 2024 r.

 

Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

Gminy wiejskie: Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Suwałki

Miasto Suwałki

5 lutego – 26 lutego 2024 r.

 

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60

 

 

 

 

 

15

Suwalskiego

Gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny

27 lutego – 11 marca 2024 r.

 

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60

 

 

 

 

 

 

Wysokomazowieckiego

Miasto Wysokie Mazowieckie

 

 

16

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,

Gminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo

19 lutego – 6 marca 2024 r.

 

 

ul. 1000-lecia 15

Gminy wiejskie: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie Mazowieckie

 

 

 

 

 

 

 

17

Zambrowskiego

Miasto Zambrów

14 marca – 29 marca 2024 r.

 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3

Gminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 4. Osoby, o których mowa w art. 59 ust. 5 i art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu.

 

 • 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 

 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 

 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

 

 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

 

 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

 • 6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 

 • książeczkę wojskową, w przypadku jej posiadania;

 

 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 

 • posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

 

 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

 • 7. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

 • 8. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 • 9. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

 • 10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 • 11. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

WOJEWODA PODLASKI

 

Jacek Brzozowski

419262244_674662581531590_4099555969626378971_n (1).jpg419262244_674662581531590_4099555969626378971_n (1).jpg419262244_674662581531590_4099555969626378971_n (1).jpg

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie