Niewłaściwa jakość wody w wodociągu w Rybnikach

Dodaj podtytuł.jpg

                                                                                     KOMUNIKAT


                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej w dniu 22.09.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Rybniki zaopatrującego miejscowość: Rybniki stwierdzono obecność:

- bakterii grupy coli (w normie)
- Enterokoków w ilości 4 jtk/100 ml wody (nie dopuszcza się obecności Enterokoków w sieci wodociągowej).

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy miejscowości Rybniki będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez dostarczaną wodę butelkową do domów.

Woda Rybniki.jpg

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie