Nadleśnictwo Czarna Białostocka – konsultacje społeczne

Dodaj podtytuł (30).jpg

Informujemy,  że Nadleśnictwo Czarna Białostocka zaprasza dnia 3 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 na spotkanie, które odbędzie się na Sali Narad Nadleśnictwa Czarna Białostocka, ul Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka, w celu przeprowadzenia konsultacji wyznaczonych obszarów lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów samorządów społecznych, lokalnej społeczności oraz lokalnych organizacji zaangażowanych w problematykę leśną. Jego ideą jest zainicjowanie dialogu społecznego w okresie sporządzania nowego planu urządzenia lasu, a wypracowane w trakcie spotkań i konsultacji uwagi uwzględnione w przyszłym PUL.

Głównym założeniem spotkania jest poddanie konsultacjom wyznaczonych obszarów, które uzyskają statut „Lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a także sposobu ich zagospodarowania.

Priorytetem stawianym podczas wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej są kategorie: zachowanie trwałości lasu, bezpieczeństwa publicznego, pożarowego a także walory krajobrazowe. Następstwem tych ostatnich są takie zasady gospodarowania, które nie powodują nagłych zmian w krajobrazie.

Spotkanie ma na celu także uwzględnienie różnorodnego charakteru potrzeb społecznych m.in.: ograniczenie stosowania wycinki lasów zrębem zupełnym i preferowanie cięć odnowieniowych pozwalających na większe zróżnicowanie gatunkowe struktury lasu, wprowadzanie zabiegów gospodarczych nakierowanych na poprawę stanu zdrowotnego i zróżnicowanie struktury lasu, uwzględnienie w szerszym udziale procesów odnowienia naturalnego lasu oraz wykonywania prac gospodarczych w okresie minimalnego ruchu rekreacyjnego.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie