Nabór kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu ogloszenie rada seniorow-6.png


Burmistrz Wasilkowa Zarządzeniem nr 354/2021 z dnia 5 stycznia 2021

ogłosił nabór kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie Burmistrz Wasilkowa ogłasza nabór kandydatów, w wyniku którego wyłoniony zostanie jeden członek zgłoszony przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych na terenie gminy Wasilków.

Kandydatów można zgłaszać do dnia 14 stycznia 2021 r. do godziny 15:30.

Zgłoszenia należy składać na formularzu dostępnym poniżej w załącznikach do artykułu.Wypełnione zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych napisem „Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie nabór uzupełniający" oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (poniedziałek-piątek 7.30-15.30, wtorek 9.00-17.00) do skrzynki na dokumenty umieszczonej przy wejściu od strony ul. Mickiewicza  lub wysłać przesyłką pocztową.

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

...........

...........

...........

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie