Komunikat w sprawie zgromadzenia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” - 20 marca 2024 r. (środa)

KOMUNIKAT.jpg

W najbliższą środę - 20 marca 2024 r. w godz. 07:00 – 19:00 na terenie gminy Wasilków zaplanowane zostało zgromadzenie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, podczas którego uczestnicy zgromadzenia wraz ze swoimi pojazdami zajmą:

  • rondo na skrzyżowaniu ulic Białostockiej i Jurowieckiej do skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Emilii Plater w Wasilkowie,
  • rondo w ciągu drogi wojewódzkiej DW676 u zbiegu ulic 3-go Maja i Supraślskiej w Nowodworcach wraz z dojazdami do ronda oraz
  • węzeł Sielachowskie na drodze krajowej nr 8.

 

Informujemy, że takie zgromadzenia odbywają się na terenie całego kraju i organy gminy nie mają wpływu na ich przebieg. W tym dniu zablokowane zostaną również drogi różnych kategorii w sąsiednich gminach m.in. w Dobrzyniewie Dużym, w Supraślu, w Zabłudowie.

 

20 marca 2024 r. zawiesza się zajęcia w szkołach na terenie gminy Wasilków (nie będą prowadzone zajęcia według planów lekcji). Szkoły w tym dniu będą dyżurowały i zapewniona będzie opieka, nie będzie w tym dniu obiadów.

 

Z uwagi na brak możliwości przejazdu w godzinach 7.00-19.00 nie będą kursowały:

- wszystkie autobusy BKM,

- linia wewnętrzna W3,

- gminny autobus szkolny,

- gminny bus dowożący dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i placówek poza terenem gminy.

 

Kursować będą autobusy linii wewnętrznych W1 i W2, gdyż na ich trasie nie są organizowane blokady.

 

Podkreślamy, że podobnie jak sąsiednie gminy, nie mamy wpływu na organizację blokad.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie