Gmina Wasilków przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”

Ilustracja do artykułu fhshshh.jpg

Gmina Wasilków jako pierwsza i jak dotąd jedyna w powiecie białostockim przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”. Jest to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła, z którego skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Burmistrz Wasilkowa zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy którego w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie prowadzony punkt informacyjny, dzięki czemu mieszkańcy Gminy mają możliwość:

  • złożenia wniosku o dotację w ramach programu za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Wasilkowie;
  • zdobycia niezbędnych informacji i pomocy przy składaniu wniosku.


Dofinansowanie udzielane jest na: wymianę starych pieców na paliwo stałe, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny). W drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0 skierowanej do beneficjentów o niższych dochodach będzie można uzyskać dotację sięgającą maksymalnie 37 tys. zł.

Informacje o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie:

 

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach Programu  „Czyste Powietrze” - pod linkiem:

http://wfosigw.bialystok.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjentow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-dofinansowaniaw-ramach-czesci-2-programu-priorytetowego-czyste-powietrze,a703

  • Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku:

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

  • Więcej informacji i aktualności:

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Gmina Wasilków przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie