Gmina Wasilków otrzymała dofinansowanie na rozbudowę oraz wyposażenie budynków Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie.

Z przyjemnością informujemy szanownych rodziców, grono pedagogiczne oraz wszystkich mieszkańców, że Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł na rozbudowę oraz wyposażenie budynków Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie.
 
Dzięki temu powstanie 125 miejsc wychowania przedszkolnego i 18 miejsc pracy (w tym dla 10 nauczycieli). Przedszkole zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dodatkowe dla wszystkich podopiecznych placówki (382 dzieci), a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i studiów podyplomowych, które podniosą ich umiejętności i kompetencje zawodowe.

Cieszymy się, że nasza wielomiesięczna i wytężona praca nad projektem realnie przełoży się na znaczne podniesienie jakości i warunków kształcenia i sprawowania opieki nad naszymi dziećmi.

Dotacja w wysokości 6,5 mln zł została przyznana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informację o ostatecznym koszcie projektu oraz wysokości wkładu własnego Gmina Wasilków pozna po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie