Działania ZGK w Wasilkowie w związku z ponadnormatywną ilością bakterii grupy coli w Rybnikach

Informujemy, że w próbce wody pobranej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku w dniu 31.07.2018 r. w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Rybniki wykryto ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli (42 jtk; norma dla wody przydatnej do spożycia 9 jtk). Informację o wynikach próbki wody ZGK w Wasilkowie otrzymał w dniu 02.08.2018 r.

W dniu 02.08.2018 r. oraz w dniach 03-05.08.2018 r. do studni zasilającej sieć wodociągową w miejscowości Rybniki pracownicy ZGK w Wasilkowie aplikują podchloryn sodu w celu dezynfekcji wody przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia ludności (wyczuwalny będzie zapach chloru). Następnie zostanie przeprowadzenie płukanie sieci wodociągowej oraz będą pobrane próbki wody do ponownego badania.

Zgodnie z decyzją sanepidu nr HK-150/D/2018 woda z sieci wodociągowej w Rybnikach nie jest przydatna do spożycia przez ludzi. Woda może służyć do celów porządkowych i sanitarnych. Szczegóły w załączniku.

Pracownicy ZGK w Wasilkowie będą rozwozili wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej w Rybnikach butelkowaną wodę. Ponadto dla wszystkich użytkowników sieci udostępniono zastępczy (rezerwowy) punkt poboru wody:

Wasilków, ul. Supraślska 21, Zakład Gospodarki Komunalnej (kompleks Stadionu Miejskiego)

poniedziałek-piątek 7.30-15.30, sobota-niedziela 9.00-13.00, tel. 791-984-615

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie