Drogi wewnętrzne położone na działkach w Wasilkowie i Nowodworcach otrzymały nazwy

Ilustracja do artykułu NOWE NAZWY ULIC 2.jpg

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych zostały przyznane nazwy
drogom wewnętrznym położonym na działkach w Wasilkowie i Nowodworcach

  • Drodze wewnętrznej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 20/4 w Wasilkowie nadano nazwę ulicy: Panerka.
  • Drodze wewnętrznej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 269 w Wasilkowie nadano nazwę ulicy: Łowiecka.
  • Drodze wewnętrznej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 288/3 w Wasilkowie nadano nazwę ulicy: Myśliwska.
  • Drodze wewnętrznej położonej na działkach oznaczonych nr ewid. 330 i nr ewid. 328/2 w Wasilkowie nadano nazwę ulicy: Jelenia.
  • Drodze wewnętrznej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 284/9 w Wasilkowie nadano nazwę ulicy: Niedźwiedzia.
  • Drodze wewnętrznej położonej na działkach oznaczonych nr ewid. 1703/16 i nr ewid. 1703/66 w Nowodworcach nadano nazwę ulicy: Liliowa.
  • Drodze wewnętrznej położonej na działkach oznaczonych nr ewid. 1625/74 i nr ewid. 1675/72 w Nowodworcach nadano nazwę ulicy: Słonecznikowa

 

Przebieg granic drogi wewnętrznej przedstawia załącznik graficzny w postaci map.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie