Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

fotowoltaika plaka www 2.jpg

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do udziału w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.”. Projekt polega na pokryciu części kosztów zakupu wraz z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci:

1) ogniw fotowoltaicznych,

2) kolektorów słonecznych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne do pobrania jako załącznik u dołu strony lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 01 marca 2024 r. za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej (Urząd Miejski w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 w punkcie obsługi interesanta,

Szczegółowe warunki naboru określa Uchwała nr LXVI/558/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wasilków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

  • Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów zakupu wraz z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci:

- ogniw fotowoltaicznych - w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł;

- w przypadku kolektorów słonecznych - w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3000 zł.

  • Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu i montażu instalacji OZE, odpowiada również za zapewnienie sprawności instalacji i trwałości inwestycji w okresie co najmniej 5 lat licząc od daty wypłaty dotacji celowej.
  • Dotacji  nie podlega  zmiana,  modernizacja  lub  rozbudowa  zamontowanych już  kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.
  • Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
  • Dotacja nie może być wykorzystana na refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację.

W 2024 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 80 000. zł

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 01.03.2024 r. do wyczerpania środków finansowych na dany cel w danym roku budżetowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85-718-54-00 w. 040.

Załącznik:

Uchwała wraz z formularzem wniosku

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie