Dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów należących do osób zameldowanych na terenie gminy Wasilków - Program na rok 2024

Plakat - www koty psy.jpg

 

Informujemy, że ramach Uchwały Nr/ LXXXV/697/2024 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w roku 2024 dostępne są środki na dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów należących do osób zameldowanych na terenie gminy Wasilków.

 

Zasady: 

  • Maksymalna kwota dofinansowania dla kotów: 100 zł sterylizacja kotki  i  75 zł kastracja kota
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla psów: 150 zł
  • Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest elektroniczne oznakowanie psa. W przypadku, gdy pies jest już oznakowany należy podać nr mikroczipa
  • Aby uzyskać dofinansowanie, właściciel psa lub kota musi być  zameldowany na terenie gminy Wasilków, a także przedstawić kartę z wykonania zabiegu wraz z fakturą za zabieg

Właściciele kotów i psów, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie powinni złożyć wniosek o uzyskanie skierowania na przeprowadzenie zabiegu.
Wniosek należy złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21, na właściwym formularzu dostępnym na miejscu. 

 

Tel.: 85 733 38 36

 

Akcja trwa do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. W 2024 roku jest to kwota: 4 500 zł  - dofinansowanie do psów i 4 000 zł – dofinansowanie do kotów.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie