Dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła będzie rozpatrywany w MOPS

Dodaj podtytuł (4).jpg
Dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła będzie rozpatrywany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

 

Wnioski należy składać:

 

  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30, wtorek 9.00- 17.00
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP
  • za pośrednictwem operatora pocztowego
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie:


http://www.mops.wasilkow.pl/pl/dodatek-oslonowy.html

http://www.mops.wasilkow.pl/pl/dodatek-weglowy.html

http://www.mops.wasilkow.pl/pl/dod-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla.html

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie