Burmistrz Wasilkowa ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora MOAK w Wasilkowie

BURMISTRZ WASILKOWA OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTRORA MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE

 

            Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30

w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. (do godz. 15:00).

Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

            Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursu można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

lub pod nr telefonu 85 71 85 400 w. 034.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie