Bezpłatne porady psychologa i prawnika dla mieszkańców Gminy Wasilków

Burmistrz Wasilkowa informuje, że mieszkańcy Gminy Wasilków mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad psychologa oraz prawnika.

PORADY PSYCHOLOGA

W każdy wtorek w siedzibie MOPS w Wasilkowie czeka na mieszkańców gminy psycholog Piotr Zalewski. Kontynuuowane są także jego dyżury on-line.

Dyżur osobisty psychologa:
Wtorek 15.00-17.00 - w MOPS w Wasilkowie. Umówcie się Państwo wcześniej na spotkanie - tel. 502 949 352

Dyżury on-line psychologa:

Poniedziałek 17.00-19.00
Środa 17.00-19.00

tel. 502 949 352
SKYPE: Psycholog Wasilkow2020

------------

PORADY PRAWNE

Istnieje także możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych w MOPS w Wasilkowie.

Porady będą udzielane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21 w dniach:

Poniedziałek: 8.00-12.00
Środa: 8.00-12.00
Piątek: 8.00-12.00

By skorzystać z porady, należy umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku - tel. 519 314 080 w godzinach poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 lub e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie