Ankieta dotycząca prac na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru

Ilustracja do artykułu PKP kuźnica min.jpg

Na prośbę spółki Aurus Asper Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie na potrzeby spółki PKP PLK S.A. konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.

Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.:
„Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)”

z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w ramach umowy nr 90/101/0035/20/Z/I z dnia 31 marca 2020 r.).

zamieszczamy przedmiotową ANKIETĘ>>

Ankieta skierowana jest do osób zamieszkujących na obszarach oddziaływania niniejszej inwestycji obejmującej swoim zakresem linie kolejowe:

  • Linia nr 6 na odcinku Białystok – Kuźnica Białostocka,
  • Linia nr 57 (szerokotorowa) Geniusze – Kuźnica Białostocka.

 

Celem ankiety jest wyłącznie zebranie informacji dotyczących realizowanego projektu.

Pozyskane dane stanowić będą podstawę do ujęcia w możliwie jak największym stopniu oczekiwań mieszkańców na potrzeby dalszych analiz technicznych dla analizowanej inwestycji.

Osoby chętne do wypełnienia ankiety prosimy o przesłanie skanu uzupełnionej ankiety na adres e-mail: monika.lesniowska@aurusasper.pl

Formularz ankiety w załączeniu u dołu strony (pdf oraz word)

MAPA:

 

Źródło: STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA ZADANIA: „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 6 NA ODCINKU BIAŁYSTOK – SOKÓŁKA – KUŹNICA BIAŁOSTOCKA (GRANICA PAŃSTWA)”

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie