Aktualności - Burmistrz Miasta Informuje

 • Odwołane bezpłatne kursy autobusu na trasie Studzianki - Dąbrówki – Wasilków

  Ilustracja do artykułu OYO.jpg
  2020-07-02 15:03:29

  Informujemy, że w związku ze wznowieniem kursów przez PKS Nova, od soboty 4 lipca nie będą realizowane bezpłatne kursy autobusu na trasie Studzianki - Dąbrówki – Wasilków. Zachęcamy do śledzenia rozkładu PKS Nova>> http://www.pksnova.pl/pl

 • „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

  Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE cZ ŚR.jpg
  2020-07-02 11:53:23

  Pisemne zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16-010 Wasilków>>

 • Ankieta dotycząca prac na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru

  Ilustracja do artykułu PKP kuźnica min.jpg
  2020-06-30 14:11:25

  Na prośbę spółki Aurus Asper Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie na potrzeby spółki PKP PLK S.A. konsultacji społecznych w sprawie projektu pn. „Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)” z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w ramach umowy nr 90/101/0035/20/Z/I z dnia 31 marca 2020 r.). zamieszczamy przedmiotową ankietę>>

 • Wszystkie osoby, które złożyły wnioski zakwalifikowały się do udziału w projekcie dotyczącym wymiany kotłów węglowych w 2020 r.

  Ilustracja do artykułu hhhhhhhhhhhhhfdfd.jpg
  2020-06-30 11:13:00

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski w 2020 r. w wymaganym terminie, zakwalifikowały się do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne do dnia 15 grudnia 2020 r.>>

 • II edycja konkursu ogrodniczego ”Mój ogród – przyjazny i tradycyjny”

  Ilustracja do artykułu fdhdfhsadh.jpg
  2020-06-29 15:21:46

  Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” organizują II edycję konkursu ogrodniczego pt. ”Mój ogród – przyjazny i tradycyjny”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lipca 2020 r. na adres mailowy: krajobraz@pkpk.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej>>

 • Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

  Ilustracja do artykułu grafika.jpg
  2020-06-27 21:31:43

  Burmistrz Wasilkowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>

 • Bezpłatny dojazd do lokali wyborczych

  Ilustracja do artykułu dhdsfhsh.jpg
  2020-06-26 09:09:19

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że 28 czerwca mieszkańcy Gminy Wasilków mogą skorzystać z bezpłatnego dojazdu do lokali wyborczych. Zamieszczamy rozkład jazdy autobusu>>

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

  Ilustracja do artykułu OGLOSZENIE - nabor - rachmistrz 2.jpg
  2020-06-22 10:54:31

  Burmistrz Wasilkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta i Gminy Wasilków>>

 • Ważne telefony w czasie epidemii miej zawsze pod ręką

  Ilustracja do artykułu ważne telefony.jpg
  2020-06-10 10:38:51

  Jeśli podejrzewasz, że mogłeś zarazić się koronawirusem – ‼ POZOSTAŃ W DOMU ‼ unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby. Jeśli pojawiły się objawy takie jak gorączka, kaszel i duszności zadzwoń do NFZ - 800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ; Poinformuj też: 222 500 115 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku (całodobowa infolinia, z której petenci w zależności od problemu przekierowani zostaną do odpowiednich służb);

 • Nabór wniosków w ramach projektu „Bon antywirusowy” - wsparcie dla przedsiębiorców

  Ilustracja do artykułu bon min fhafga ffffff.jpg
  2020-06-08 11:49:41

  Przedsiębiorco z Gminy Wasilków, możesz otrzymać wsparcie z tytułu wystąpienia pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz problemów i barier utrudniających dalsze funkcjonowanie. Od dzisiaj (8 czerwca) rozpoczyna się nabór wniosków w ramach projektu „Bon antywirusowy”. Bon (grant) mogą otrzymać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą co najmniej od 1 stycznia 2019 roku na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Wasilków, a także: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna i Zabłudów)>>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie