Możliwość składania uwag do oferty Wiosenne Morsowanie w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu morsowanie (Kopiowanie).jpg

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Wiosenne Morsowanie w Wasilkowie

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Wiosenne morsowanie w Wasilkowie" złożonej przez Stowarzyszenie Podlaski Klub Morsów, 16-010 Wasilków, ul. Jana Pawła II 14.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 16 marca 2020 r. (wtorek) do godz. 17.00 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie