Budżet obywatelski 2021

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, mieszczące się w kompetencjach Gminy.

Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 350 tys. zł, z czego 240 tys. na projekty ogólnomiejskie i 110 tys. zł na projekty sołeckie. Kosztorys zgłoszonego projektu miejskiego nie może przekroczyć 100 tys. zł, a sołeckiego 22 tys. zł.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych jak nieinwestycyjnych;
 2. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów;
 3. W przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą może być osoba mieszkająca w mieście Wasilków, a projektu sołeckiego mieszkaniec sołectwa, którego projekt dotyczy.
 4. Do projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia dziesięciu mieszkańców Gminy Wasilków;

Głosowanie odbędzie się w dniach: 22 września - 2 października 2020 r. Każdy mieszkaniec gminy Wasilków będzie mógł zagłosować na jeden projekt sołecki i jeden projekt ogólnomiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej kwoty budżetu obywatelskiego. 

Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej można składać w Urzędzie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Projekt należy umieścić w zamkniętej kopercie z widocznym napisem „BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest też możliwość przesłania projektu drogą mailową na adres:

Mieszkańcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim:

 • telefonicznie pod nr tel.: 85 718 54 00 wew. 036
 • lub za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail.

FORMULARZ WNIOSKU>>

(edytowalna wersji wniosku znajduje się w załączeniu u dołu strony)

REGULAMIN>>

HARMONOGRAM>>

Gorąco zachęcamy mieszkańców całej gminy do dzielenia się swoimi pomysłami! 

 


Informujemy, że zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa nr 246/2020 z dnia 19.05.2020 r. powołano Zespół do spraw budżetu obywatelskiego 2021, w składzie:

 1. Dominika Jocz - przewodniczący zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 2. Jolanta Skowrońska - członek zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 3. Rafał Czaplejewicz - członek zespołu (przedstawiciel mieszkańców)
 4. Piotr Kruszewski - członek zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 5. Grażyna Szczesiul - członek zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 6. Janusz Kozłowski - członek zespołu (Radny Rady Miejskiej w Wasilkowie)

 


 

Gorąco zachęcamy mieszkańców miasta Wasilków i Sołectw do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Wnioskodawcom planującym zgłoszenie projektu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. bezpłatnych konsultacji będą udzielać:

 • Jolanta Skowrońska
 • Adam Butkiewicz

Konsultacje odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków (pok. nr 10) lub telefonicznie (nr tel. 85 718 54 00 wew. 036) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie