Wiatrak typu Holenderskiego

Wiatrak typu holenderskiego w Studziankach to budynek na planie ośmiokąta o boku długości 3m. Wykonany jest on w większości z drewna, jednak posiada betonowe fundamenty i ściany piwnicy. Dach o konstrukcji krokwiowej jest pokryty gontem.
Wiatrak został wybudowany w końcu XIX wieku. W 1984 roku został przeniesiony do Studzianek ze wsi Moniuszki k. Jaświł w województwie podlaskim. Obiekt jest własnością prywatną.
W 2007 r. wiatrak zdobył I miejsce w konkursie na „Najlepiej zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego” w województwie podlaskim.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie