Rolnictwo

Szacowanie szkód w rolnictwie

Dokumenty należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (tj. susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawina).

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • data wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych - opisać miejsce i czas zdarzenia;

  • rodzaj żywiołu;

  • rozmiary szkód powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (ilość gospodarstw rolnych, powierzchnie i rodzaje upraw, ilość budynków, inne straty w infrastrukturze - wymienić jakie);

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki:

  • załącznik nr 1 – wniosek właściciela gospodarstwa rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

  • załącznik nr 2 – oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

  • załącznik nr 3 – oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach - instrukcja wyliczania stanów liczebnych stada zwierząt w gospodarstwie rolnym

  • załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (składana z wnioskiem rolnika)
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie