Gospodarka Odpadami

Więcej informacji znajdziesz na stronie bip.wasilkow.pl

Wciśnij przycisk poniżej, aby przejść do zakładki "Gospodarka Odpadami" na stronie


UWAGA

Urząd Miejski w Wasilkowie informuję, że najbliższy termin odbioru odpadów komunalnych (tzw. mokrych”) z terenu miejscowości:

Jurowce, Sielachowskie, Osowicze, Rybniki, Mostek, Zaścianek,

przypada na: 24 grudnia 2016 r. (sobota).


Poniżej można pobrać harmonogram odbioru odpadów. Kliknij na link lub ikonę dokumentu aby pobrać plik.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.

Gmina Wasilków informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wasilków”
jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego pod nazwą
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”,
Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie