Nazwa i symbole Wasilkowa

Nazwa miasta pochodzi od imienia księcia halickiego Wasylko Romanowicza (ur. w 1203 r. - zm. w 1269 r.), który według pewnych źródeł w II poł. XIII wieku założył nad rzeką Supraśl warowną twierdzę dającą początek miastu Wasilków. Źródła historyczne podają, że w XIII wieku książę Wasylko razem ze swoim bratem Danielem rządził Księstwem Halicko-Wołyńskim, do którego należały okolice Wasilkowa.

W języku staropolskim tak nazywano również ostęp leśny Puszczy Knyszyńskiej. Miasto powstało na dwóch brzegach granicznej rzeki Sokołdki (Sokółki vel Czarnej), która płynęła pomiędzy ostępami Wasilków i Hwoźna, a także na dwóch brzegach Supraśli. Pierwszy z ostępów puszczańskich – Wasilków, zawdzięczał swą nazwę produkowanemu tam materiałowi drzewnemu, klepkom do beczek, czyli wasiłkom, zwanych też z niemiecka wańczosem. Wasiłki wykonywano z dębiny. Dąbrowa (zapewne jak to utrwalone zostało w nazwie wasilkowskiej wsi Dąbrówki) porastała ten puszczański ostęp.

Wasilków to też nazwa portu drzewnego, czyli bindugi, która zapoczątkowała istnienie dzisiejszego miasta.

Herb Wasilkowa przedstawia czarną głowę łosia na jednolitym, żółtym polu tarczy. Został on ustanowiony przez króla Zygmunta Augusta w dniu 8 grudnia 1566 roku podczas nadania miastu Wasilków praw miejskich. Wizerunek łosia i kształt tarczy ewaluował na przestrzeni lat, aż przyjął obecny wygląd.

Symbolika herbu z motywem łosia nawiązuje do położenia miasta wśród tutejszych lasów, w których niegdyś żyły te zwierzęta. Cały czas wpisuje się ona w krajobraz Wasilkowa. Gmina Wasilków bowiem to przede wszystkim rozległe tereny leśne i miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Użytki leśne stanowią aż ponad 48% obszaru gminnego.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie