Dlaczego Wasilków

DLACZEGO WASILKÓW

Gmina Wasilków jest atrakcyjna dla rodzin, które decydują się w niej zamieszkać ze względu na niskie koszty oraz ceny mieszkań i nieruchomości. Dogodna lokalizacja umożliwiająca szybki dojazd do stolicy Podlasia i urokliwa, lesista okolica sprawiły, że mieszkania na osiedlach „Lisia Góra" oraz „Dolina Cisów” przyciągnęły setki nowych mieszkańców. Rozwijają się też osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących i szeregowych: „Leśne” w Wasilkowie oraz osiedla w Nowodworcach i Jurowcach. Gmina każdego roku buduje nowe drogi dojazdowe na terenach wiejskich i osiedlach mieszkaniowych jak również modernizuje istniejące już ulice.

W 2017 r. ilość mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o blisko 18% w stosunku do roku 2016. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wasilków to 4,43 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w 2016 roku w gminie Wasilków to 106,30 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej w całej Polsce. Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej cały czas utrzymuje się na zbliżonym poziomie (źródło: GUS). Intensywnie rozbudowywana jest w Gminie sieć instalacji gazowej.

Dlaczego Wasilków to miejsce, w którym warto żyć:

 • W Gminie Wasilków funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz trzy niepubliczne. Opiekę nad dziećmi do lat 3 zapewniają trzy żłobki i kluby dziecięce. Gmina dofinansowuje opiekę nad tymi dziećmi w kwocie 300 zł/os. Gmina Wasilków jest miejscem atrakcyjnym dla Dużych Rodzin, które w ramach Karty Dużej Rodziny (KDR) korzystają z dofinansowania do żłobków (75%) oraz przedszkoli (50%) zarówno tych prowadzonych przez Gminę jak również inne podmioty. Gmina Wasilków ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych, którą stanowią: dwie szkoły podstawowe w mieście Wasilków, jedna w Studziankach oraz szkoły filialne w Sochoniach i Jurowcach. Szkoły w Wasilkowie posiadają bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowe, zwłaszcza sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska.
  W roku 2017 ruszył program stypendialny dla uczniów wybitnie utalentowanych. Stypendium może być przyznane w trzech kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne. Mogą starać się o nie uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków.

 • W Gminie Wasilków funkcjonują trzy przychodnie lekarzy rodzinnych świadczące też m.in. usługi stomatologiczne, okulistyczne, ginekologiczne, psychologiczne oraz rehabilitacyjne. Funkcjonuje tu również Ambulatorium Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Gmina dba o zdrowie swoich mieszkańców. W latach 2018 – 2021 realizowany jest program zdrowotny, w ramach którego mieszkańcy powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. W gminie sprawnie działa Ruch Abstynencki "Próg Nadziei", świadczący potrzebującym mieszkańcom pomoc psychologiczną i prawną. Gmina w szczególny sposób dba o środowisko Seniorów. W 2018 roku  powstał Klub Senior+, w którym codziennie od poniedziałku do piątku  odbywają się zajęcia rekreacyjne, artystyczne i sportowe m.in.: gimnastyka zdrowotna, spacer nordic walking, zajęcia usprawniające pracę mózgu. Gmina wspiera rozwój sportu i promuje zdrowy styl życia. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), który udziela potrzebującym mieszkańcom pomocy materialnej, podejmuje działania prorodzinne, przeciwdziała przemocy w rodzinie oraz realizuje program „Rodzina 500+”.

 • Gmina posiada dobrze wyposażoną świetlicę w Wasilkowie oraz świetlice wiejskie w Jurowcach, Nowodworcach, Rybnikach i Studziankach, w których zajęcia prowadzi Miejski Ośrodek Animacji Kultury (MOAK). W ofercie są bezpłatne zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty śpiewu dla grup dziecięcych i senioralnych, zajęcia taneczne, gimnastyczne oraz blok zajęć adresowanych do seniorów w prowadzonym przez MOAK Klubie Senior+. W bieżącym zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców ważną rolę odgrywają również placówki edukacyjne, w których odbywają się różne zajęcia sportowo – rekreacyjne głównie dla dzieci. Prowadzone są też zajęcia sportowe i rekreacyjne na plaży miejskiej i na Orliku.

 • W centrum miasta znajduje się Biblioteka Publiczna w Wasilkowie. Jest ona jedną z najnowocześniejszych bibliotek na Podlasiu. Mieści się w niej m.in. czytelnia, sala konferencyjna, kącik zabaw dla dzieci i sala komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu. Placówka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Odbywają się w niej spotkania z udziałem ludzi kultury, projekcje filmów, itp.

 • Gmina kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury. Wasilków rozwija się dynamicznie. Modernizowane są główne ulice miasta: Białostocka i Grodzieńska. W centrum budowane są dwa ronda, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Dla miłośników dwóch kółek powstaje ścieżka rowerowa łącząca centrum Wasilkowa z Białymstokiem oraz ze Świętą Wodą, która poprawia bezpieczeństwa  wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 • Gmina realizuje projekt Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Polega on na trwałej likwidacji starych pieców/kotłów węglowych i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne. Do projektu zostało zakwalifikowanych 91 gospodarstw. W 2018 roku Gmina przeznacza na jego realizację 150 tys. zł oraz planuje powtórzyć działanie w latach następnych. Gmina w ramach realizowanego programu Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w gminie Wasilków podpisała umowę na montaż instalacji solarnych w 101 gospodarstwach domowych. Otrzymała na ten cel dofinansowanie UE w wysokości 924 963 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Projekt polega na dostawie i montażu kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych. Gmina stosuje również energooszczędne rozwiązania do oświetlenia ulicznego montując lampy solarne. Wszystkie te działania przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Białymstoku Gmina zagospodarowała zielenią miejsca rekreacji przy ul. Kruczej w Wasilkowie (o powierzchni 12,7 tys. m kw.). W tym celu zakupiono i posadzono 700 drzew i krzewów oraz wykonano nawierzchnię trawiastą o powierzchni ok. 3 tys. m kw. Nowe krzewy i kwiaty posadzono również na rondzie w Wasilkowie przy zbiegu ulic Białostockiej i Jurowieckiej. Działania te są elementem wieloletniego programu zwiększania terenów zielonych w Gminie.

 • W centrum Wasilkowa jest zlokalizowany Posterunek Policji. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Wasilkowa czuwają też Ochotnicze Straże Pożarne w Wasilkowie, Dąbrówkach, Studziankach, Nowodworcach i Jurowcach. Gmina co roku organizuje szkolenia dla strażaków oraz zaopatruje jednostki w nowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy jak również samochody.
 • Wasilków to gmina, w której nie można się nudzić. Dla poszukujących atrakcji polecamy takie miejsca jak: Jurajski Park Dinozaurów w Jurowcach, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (Muzeum Wsi) i Wioska Indiańska w Jurowcach. Miejsca, które warto odwiedzić ze względu na bogatą i ciekawą historię to m.in. Święta Woda, Cmentarz Rzymskokatolicki, Cmentarz Żydowski i Wiatrak w Studziankach.

 • Na terenie Gminy Wasilków sprawnie działają kluby sportowe, które realizują zlecane przez Gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji i uzyskują dofinansowanie. Piłkę nożną promują kluby KS Studzianki oraz KS Wasilków, który rozgrywa  mecze w IV lidze na Stadionie Miejskim w Wasilkowie. Karate w Gminie rozwija  Kyokushin Team Wasilków. Jest też otwarta oferta dla wędkarzy, która realizowana jest przez PZW Wasilków. Piłka siatkowa rozwijana jest przez UKS SET Wasilków.

  W Gminie Wasilków co roku organizowane są imprezy sportowe, których głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i promocja zdrowego stylu życia. Co roku organizujemy „Bieg Tropem Wilczym”. W 2018 roku ulicami Wasilkowa ku pamięci Żołnierzy Niezłomnych przebiegło około 200 osób. Każdego roku podczas wakacji Gmina organizuje również imprezę pn. „Wtorki Kolarskie”, w której bardzo chętnie na dwóch kółkach rywalizują dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Cykliczną imprezą kolarską są też „Międzynarodowe Maratony Kresowe MTB”, w których uczestniczą całe rodziny. W ubiegłym roku Wasilków gościł Maratony już po raz piąty. Startują w nich najlepsi kolarze Polski Wschodniej, a także z Litwy, Białorusi i Rosji. Bierze w nich udział co roku blisko 600 zawodników. Wasilków jest gminą która wspiera również boks i sporty walki. „Kyokushin Team Wasilków” organizuje w szkołach turnieje karate. Co roku w Wasilkowie odbywa się też Gala MMA Cup. W roku bieżącym Burmistrz Wasilkowa objął Honorowym Patronatem „X galę MMA Cup Wasilków 2018”.

  W Gminie sprawnie funkcjonuje kompleks sportowy "Orlik". Z boiska o sztucznej nawierzchni można korzystać cały rok. Służy ono głównie do gry w piłkę nożną i w koszykówkę. Przy szkołach podstawowych budowane są  nowoczesne, wielofunkcyjne boiska. Boiska oraz hale są również dostępne w poszczególnych sołectwach. Zajęcia sportowe odbywają się także w świetlicach wiejskich. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjna znajduje się nad rzeką Supraśl: nabrzeże, plaża, dwa baseny kąpielowe oraz wyciąg nart wodnych. Przy osiedlu bloków „Lisia Góra” w Wasilkowie znajduje się park linowy, który powstał ze środków Budżetu Obywatelskiego.

 • Od trzech lat w Gminie Wasilków realizowany jest Budżet Obywatelski, w ramach którego mieszkańcy Wasilkowa zgłaszają swoje pomysły i projekty. Dzięki społecznemu zaangażowaniu powstał już park linowy, plac zabaw, dzieci w szkole podstawowej dostały szafki szkolne i monitoring, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta nowe instrumenty.

 • W Gminie Wasilków największą imprezą są „Dni Wasilkowa” odbywające się w czerwcu na Stadionie Miejskim. Wydarzenie gromadzi licznych mieszkańców i gości, a każdego dnia imprezy odbywa się wiele koncertów grup lokalnych oraz popularnych w całej Polsce zespołów wokalnych jak: Kombi, Varius Manx, Akcent, Golec Uorkiestra itp.  Dni Wasilkowa połączone są z jarmarkiem oraz wesołym miasteczkiem Podczas tego wydarzenia organizowane są liczne konkursy dla dzieci jak i dorosłych.
  Dużą popularnością cieszą się letnie festyny współorganizowane przez sołectwa oraz świąteczne kiermasze przygotowywane w znacznej mierze przez szkoły i organizacje pozarządowe,  które chętnie i aktywnie włączają się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Są to: Stowarzyszenie „Kreatywny Wasilków”, Stowarzyszenie Studzianki, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Ruch Abstynencki „Próg Nadziei”, Pogotowie Opiekuńcze „Opoka”. Pozyskują one środki finansowe na swoją działalność głównie aplikując do ogłaszanych przez Gminę konkursów. W 2018 roku powołano w Wasilkowie Radę Seniorów, której głównym zadaniem jest dbanie o interesy i lobbowanie zadań na rzecz osób starszych w gminie.

 • Na terenie Gminy Wasilków usługi samochodowej komunikacji zbiorczej są wykonywane przez Białostocką Komunikację Miejską (BKM), Podlaską Komunikację Samochodową NOVA S.A. oraz firmy prywatne – Voyager Trans i RL - Trans R. Lutostański. BKM prowadzi transport zbiorowy na terenie Gminy Wasilków zintegrowany z komunikacją miasta Białystok.
  Na terenie Gminy Wasilków BKM obsługuje następujące trasy komunikacyjne:

  - linia nr 100 łącząca Wasilków z m. Białystok
  - linia nr 3 łącząca Nowodworce z m. Białystok
  - linia nr 102 łącząca z m. Białystok wsie: Katrynka, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce i Sielachowskie
  - linia nr N6 – linia nocna łącząca Wasilków z m. Białystok (1 kurs z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę).

  Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. obsługuje mieszkańców gminy zamieszkujących przy następujących trasach: Białystok – Wasilków – Dąbrówki – Studzianki, Białystok Wasilków – Horodnianka – Czarna Białostocka – Sokółka, Białystok – Augustów.

  Firmy Voyager Trans i RL-Trans obsługują mieszkańców zamieszkałych na trasie komunikacyjnej Białystok – Wasilków – Czarna Białostocka – Sokółka, a firma Voyager Trans dodatkowo również przy trasie Białystok – Augustów.

  Ww. trasy komunikacyjne przebiegają przez sieć dróg krajowych (drogi krajowe nr 8 i 19), drogi wojewódzkiej nr 676 i dobrze rozwiniętej sieci dróg powiatowych i gminnych. Przez teren Gminy Wasilków przebiega również linia kolejowa nr 6 Zielonka – Kuźnica  (stacje kolejowe Wasilków i Czarny Blok).

Wasilków to dynamicznie rozwijająca się gmina, wykorzystująca swój potencjał gospodarczy i przyrodniczy oraz zapewniająca wysoką jakość życia swoim mieszkańcom. Warto ją odwiedzić i poznać.

Zapraszamy do Wasilkowa!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie