Klub Radnych „Gmina Wasilków – Wspólne Dobro” zaprasza mieszkańców na spotkania

Celem Klubu jest:

  1. Wspieranie, promowanie oraz podejmowanie lokalnych inicjatyw samorządowych wśród radnych, działaczy samorządowych oraz mieszkańców gminy Wasilków.
  2. Utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami Miasta i Gminy w celu podejmowania zgłaszanych przez nich problemów.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. Współpracę i wzajemną pomoc członków klubu w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
  2. Współpracę z mieszkańcami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
  3. Kreowanie kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy.
  4. Szkolenie doskonalące członków klubu w zakresie działania samorządu gminnego.
  5. Inne działania sprzyjające rozwojowi lokalnej samorządności.

 

Harmonogram spotkań Radnych Klubu „Gmina Wasilków –Wspólne Dobro” z mieszkańcami w roku 2018: 

w każdy przedostatni czwartek miesiąca o godz. 16.00- 17.00

w głównej sali Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w dniach:

18 stycznia, 15 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 21 czerwca, 20 września, 11 października

Zapraszamy serdecznie!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie