III posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 29 stycznia 2019 roku, o godzinie 10-ej
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się

III posiedzenie
Rady Seniorów w Wasilkowie

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na 2019 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Seniorów

Krystyna Sakowicz

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie