Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym

Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków 
do udziału w 
spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, 
które odbędzie się 13 listopada br. o godz. 17.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. 

 

Spotkanie będzie poświęcone ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
w tym m.in.: 
zlecaniu zadań publicznych
 organizacjom pozarządowym 
oraz źródłom finansowania działalności organizacji.

Zapraszamy serdecznie

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie