Uczczenie pamięci ks. Wacława Rabczyńskiego

W dniu wczorajszym (19 czerwca) obchodziliśmy 48. rocznicę śmierci ks. Wacława Rabczyńskiego. Został pochowany w grobowcu na Cmentarzu w Wasilkowie. Głęboko utkwił w pamięci najstarszych mieszkańców Wasilkowa oraz jest wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Zapisał się w historii Wasilkowa jako duszpasterz „Kapłan Niepokorny”.

Ksiądz Wacław Rabczyński to dla Wasilkowa postać bardzo szczególna ze względu na jego aktywną działalność w czasach, kiedy obowiązywał całkowity zakaz budowy obiektów sakralnych:  budowa kościoła NMP Matki Miłosierdzia, figur na cmentarzu, drogi krzyżowej w okolicach Świętej Wody.

Wczoraj przy grobowcu na Cmentarzu w Wasilkowie odbyło się spotkanie spotkanie w intencji uczczenia pamięci pamięci ks. Wacława Rabczyńskiego, w którym uczestniczyli m.in.: Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski oraz  Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół  Ziemi Wasilkowskiej.

W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie dziękujemy  wszystkim uczestnikom uroczystości.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie