Spotkanie podsumowujące staże zawodowe kucharzy w Wasilkowie

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku zakończyła projekt „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym", który był realizowany od 1 września 2017 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 (PO WER) na zasadach Programu ERASMUS + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcie wzięło udział 40 uczestników z Hufców Pracy w Białymstoku, Grajewie, Łomży, Zambrowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie.
Młodzież odbyła dwutygodniowe staże w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech.

Spotkanie podsumowujące staż czwartej (ostatniej) grupy - kucharzy odbyło się 13 czerwca 2018r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Celem spotkania było podsumowanie działań projektowych 12 kucharzy, którzy przebywali na stażu od 13 do 26 maja 2018r.
Na uroczystość młodzież będąca uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, zaprosiła swoich pracodawców-instruktorów zawodu, dyrekcję szkół, w których realizują naukę teoretyczną.

Podsumowanie wspólnych działań przebiegło z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, prezentacji i omówienia zadań wykonanych podczas części praktycznej spotkania oraz wspomnień i rozmów o zdobytych doświadczeniach.

Uczestnicy, ze wsparciem ze strony opiekuna grupy, przygotowali wybór zdjęć i filmów opisujących, w jakim zakresie pobyt na stażu zagranicznym wpłynął na ich umiejętności zawodowe oraz społeczne i językowe i zachęcił do mobilności młodych ludzi na europejskim rynku pracy.
Na zakończenie spotkania Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilia Karwowska wręczyła uczestnikom staży certyfikaty udziału.

Młodzi kucharze otrzymali też upominki oraz zestawy noży specjalistycznych, które wzbogacą wyposażenie ich warsztatu pracy. Koordynator projektu Elżbieta Andraka, w imieniu instruktora gastronomii z organizacji niemieckiej, jako wyraz uznania dla umiejętności zawodowych wręczyła upominek specjalny dla Patrycji Książek, uczennicy Zespołu Szkół ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Ewa Mikulak Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, Krystyna Dackiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży oraz Eugeniusz Iwaniuk, wychowawca klasy z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie