Wasilków ma własną flagę i zmieniony herb

Podczas wczorajszej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie (28.09.2017 r.) przyjęto uchwałę dotyczącą symboli i barw zmieniając tym kształt tarczy herbu oraz zatwierdzając flagę Gminy.

Herb Wasilkowa, jak wszyscy wiemy, przedstawia czarną głowę łosia na jednolitym, żółtym polu. Wczoraj Gmina przyjęła nowy herb zachowując obecnie i od dawna używaną kolorystykę, jak również wizerunek głowy łosia. Zmienił się tylko kształt tarczy gdyż „wygięty ząb” u dołu nie spełniał wymogów heraldycznych.

Symbol łosia został ustanowiony przez króla Zygmunta Augusta w dniu 8 grudnia 1566 r. podczas nadania miastu Wasilków praw miejskich jako znaku, którym może posługiwać się na własnej pieczęci. Nie zachował się jednak pierwotny wizerunek łosia ani dokumenty, na których widnieje inna niż współcześnie wykorzystywana postać tego zwierzęcia. Symbolika herbu z motywem łosia nawiązuje do położenia miasta wśród tutejszych lasów, w których od dawna żyją te zwierzęta. Cały czas wpisuje się ona w krajobraz Wasilkowa. Gmina Wasilków bowiem to przede wszystkim rozległe tereny leśne i miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Użytki leśne stanowią aż ponad 48% obszaru gminnego. Funkcjonujący do tej pory herb został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z 2003 r. i od tego czasu statut gminy nie był nigdy aktualizowany. 

Flaga Wasilkowa ma kształt prostokąta o proporcjach 5:8. Projekt zakłada użycie barw funkcjonującego obecnie herbu i przedstawia żółte pole przecięte w poziomie czarnym paskiem w proporcji 2:1:2.

Uchwała z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Wasilków
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Województwa Podlaskiego.

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie