Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Wasilkowa serdecznie zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wasilków
do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 19 marca 2019 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie o godzinie 16.00.

 

Szkolenie będzie poświęcone nowym zasadom zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w oparciu o Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.:

1)   w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

2)  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w:

  • przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych;
  • realizacji tych zadań;
  • sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie