Aktualne Informacje o kosztach Systemu Gospodarki Odpadami

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową prezentacją czynników, kształtujących stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

 

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie