Wyłączenie oświetlenia ulicznego w Dąbrówkach, Studziankach, Horodniance i Rybnikach

Drodzy Mieszkańcy!

Aktualny stan budżetu gminy Wasilków, podobnie jak i w innych samorządach, wymaga wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących. Ze względu na nieprzyjęcie przez większość Rady Miejskiej stawek tzw. opłaty śmieciowej, gmina z własnego budżetu jest zobowiązana dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych kwotę blisko 900.000 zł. Ponadto wprowadzenie stanu epidemii będzie skutkowało spadkiem dochodów gminnych (możliwie nawet o kilka milionów złotych).

W związku z tym Gmina Wasilków jest zmuszona wprowadzić oszczędności budżetowe polegające na wyłączeniu oświetlenia ulicznego.

Taki sposób oszczędności wprowadzany jest obecnie również w wielu dużych miastach i gminach, także w naszym województwie. Od dziś (z 5 na 6 maja 2020 r.) po godzinie 24.00 w Studziankach, Dąbrówkach, Horodniance i Rybnikach zostaną wyłączone lampy uliczne. To pierwszy etap takich oszczędności, stopniowo od godziny 24.00 oświetlenie uliczne będzie wyłączane w pozostałych częściach gminy.

Jak wskazują najnowsze statystyki prowadzone w takich miastach jak np. Kraków - wyłączenie oświetlenia ulicznego w nocy nie wpływa na poziom bezpieczeństwa, a istotnie przyczynia się do oszczędności.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie