Lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków"

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz  przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”- edycja 2019. Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3030-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne.

Lista dostępna w załączniku u dołu strony lub po kliknięciu w link:

http://wasilkow.pl/resource/file/preview/id.8831

Informujemy, że podpisanie umowy z osobami znajdującymi się na liście będzie poprzedzone wizją lokalną, o terminie której mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie.

UWAGA: Dopiero od dnia podpisania umowy z Gminą, można ponosić wydatki dotyczące zakupu nowego pieca.

W 2019 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 150 tys. zł.
Wymiana kotłów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków.

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie