Zapraszamy do zgłaszania uwag - Harcerska Akcja Letnia 2019 „Zlot 3.0”

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Harcerska Akcja Letnia 2019 „Zlot 3.0” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 17 lipca 2019 r. do godz. 8.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.dral@wasilkow.pl

 

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie