Burmistrz Wasilkowa podpisał umowę na dofinansowanie kolektorów - briefing prasowy

W 101 zakwalifikowanych w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w Gminie Wasilków”  gospodarstwach domowych w Wasilkowie zostaną zamontowane kolektory słoneczne czyli instalacje, które wykorzystują energię słoneczną do podgrzania ciepłej wody na potrzeby mieszkańców. Wasilków otrzymał na ten cel ponad 900 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.  

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Wasilków podpisała umowę
z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie tego zadania.

Dziś (4 października) w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbył się briefing prasowy z udziałem Burmistrza Wasilkowa Mirosława Bielawskiego oraz Wicemarszałka Macieja Żywno. W konferencji udział wzięli również Zastępca Burmistrza Piotr Karol Bujwicki oraz Skarbnik Gminy Anna Pochodin.

Burmistrz otrzymał z rąk Wicemarszałka symboliczną tabliczkę oraz przekazał ją Pani Skarbnik, w rękach której będzie dalsze rozdysponowanie kwoty:

Niebawem Gmina Wasilków ogłosi przetarg na wybór firmy, która zamontuje kolektory w zakwalifikowanych już do projektu gospodarstwach domowych. Po rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Wasilkowie będzie kontaktował się z właścicielami tych domów w celu podpisania indywidualnych umów i ustalenia terminów instalacji.

Kolektory pomogą nie tylko rodzinnym budżetom domowym ale też środowisku. Burmistrz podkreślał w swojej wypowiedzi jak korzystny wpływ kolektory będą miały dla Wasilkowa. Energia promieniowania słonecznego jest bowiem jednym ze źródeł energii niekonwencjonalnej, która w aspekcie ochrony środowiska jest najbardziej „czystą” postacią energii.

Całkowita wartość zadania: 1 176 918, 84 PLN

Dotacja z UE: 924 963,01 PLN

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie