Burmistrz Wasilkowa zaprasza do konsultacji społecznych

ZAPROSZENIE
DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków
do zgłaszania uwag i propozycji do
Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi
w roku 201
8.

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie
do 21 listopada 2017 r.  do godz. 15:30 na formularzu dostępnym:

  • w załączeniu u dołu strony
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • pocztą elektroniczną pod adresem: j.wasilewska@wasilkow.pl
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie