Kontakt

  1. Gmina Wasilków
  2. Godziny Pracy
  3. Konta Bankowe
  4. W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Wasilkowa przyjmuje mieszkańców

Gmina Wasilków

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
NIP: 966-210-43-41
URZĄD MIEJSKI
w Wasilkowie

 

Telefon: 85 71-85-400

 Fax:  85 71-85-700
 e-mail

(przyjmowanie korespondencji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej)

 kancelaria@wasilkow.pl
 REGON:  000530726

W dni wolne od pracy tj. w soboty w sprawie rejestracji zgonu zgłoszenia pod

nr tel. 664 913 356 w godzinach od 9.00 do 14.00.

Godziny Pracy Urzędu*

poniedziałek  7:30 – 15:30
 wtorek  8:00 – 16:00
 środa  7:30 – 15:30
 czwartek  7:30 – 15:30
 piątek  7:30 – 15:30
 sobota  nieczynne
 niedziela  nieczynne

Godziny Pracy Kasy

poniedziałek   8:00 – 14:00
 wtorek   8:30 – 15:00
 środa   8:00 – 14:00
 czwartek   8:00 – 14:00
 piątek   8:00 – 14:00
 sobota  nieczynne
 niedziela  nieczynne

 

 

*godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego, Dowodach Osobistych, Ewidencji Ludności  i sprawach dotyczących dzaiałalności gospodarczej:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:15
wtorek - 8:00 - 15:45

Konta Bankowe

 

1. Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, gospodarki odpadami, opłat skarbowych,

oraz innych opłat:

89 1930 1624 2009 6800 2951 0001
2. Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych

32 1930 1624 2460 0414 0146 0001

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Wasilkowa przyjmuje mieszkańców

Poniedziałek: 15:00 – 16:00
Pozostałe dni tygodnia: Podczas obecności w Urzędzie
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie