Budżet obywatelski 2020

HARMONOGRAM

realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020

TERMIN

ETAP - DZIAŁANIA

do 28.06.2019

Ogłoszenie wysokości środków przeznaczonych
na Budżet Obywatelski 2020

03.06.2019 – 30.08.2019

Kampania informacyjna

03.06.2019 - 28.06.2019

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

01.07.2019 – 06.09.2019

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców Wasilkowa

02.09.2019 – 13.09.2019

Weryfikacja formalna projektów / Przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy zgłoszonych projektów

17.09.2019 – 27.09.2019

Głosowanie mieszkańców na projekt do realizacji

30.09.2019 –11.10.2019

Liczenie głosów i podanie wyników glosowania do publicznej wiadomości

14.10.2019 - 25.10.2019

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu gminy Wasilków na 2020 r.

03.06.2019 – 31.12.2019

Ewaluacja przebiegu procesu Budżetu Obywatelskiego 2020

14.10.2019 – 31.12.2020

Ewaluacja wykonania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie