Budżet Obywatelski 2018

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2018 - rozpoczęty

Od 3 lipca do 8 września mieszkańcy miasta Wasilków mogą  składać wnioski z propozycjami zadań do realizacji w roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota, którą Burmistrz Wasilkowa przeznaczył na ten cel wynosi 160 000 zł.  Zakładając, że kosztorys jednego złożonego projektu nie może przekroczyć 75 tys. zł są szanse, że wygrają dwa duże projekty inwestycyjne i jeden mniejszy. Głosowanie odbędzie się między 3 a 13 października. Wtedy poznamy zwycięzców.

Co musisz wiedzieć?

 1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych na terenie miasta Wasilków.
 2. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów.
 3. Kosztorys zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty: 75 000 zł. brutto
 4. Do realizacji skierowane zostają projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej kwoty Budżetu Obywatelskiego. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący kolejną pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. Zasadę tę stosuje się do wyczerpania zaplanowanej kwoty.
 5. Do formularza zgłoszenia projektu dołącza się listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Wasilków.
 6. Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej można składać w Urzędzie, w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Każdorazowo projekt należy umieścić w zamkniętej kopercie z widocznym napisem „BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest też możliwość przesłania projektu drogą mailową na adres: budzetobywatelski@wasilkow.pl
 7. Wnioskodawcy planujący zgłoszenie rojektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim (pok. nr 1, 10, 25), telefonicznie pod nr tel. 85 718 54 00 (wew. 22, 27, 36) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: budzetobywatelski@wasilkow.pl)

Formularz zgłoszenia projektu>>

Lista poparcia>>

Regulamin Budżetu Obywatelskiego>>


Powołano Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

W piątek 30.06.2017 r. Zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa został powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2018.

W skład zespołu w wchodzą przedstawiciele mieszkańców, Rady Miejskiej w Wasilkowie, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Pracom Zespołu przewodniczy Zbigniew Tochwin.

Głównym zadaniem członków zespołu będzie wsparcie, nadzorowanie i ocena procesu tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Członkowie zespołu swoją pracę będą wykonywali nieodpłatnie.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Zbigniew Tochwin - Przewodniczący Zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 2. Jolanta Skowrońska - Członek Zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 3. Paulina Sieńko - Członek Zespołu (przedstawiciel mieszkańców)
 4. Krystyna Sakowicz - Członek Zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 5. Piotr Kruszewski - Członek Zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 6. Jadwiga Piotrowska - Członek Zespołu (radna Rady Miejskiej w Wasilkowie)


Zarządzenie w spr. powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego>>

Zapraszamy wszystkich mieszkańców

do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim 2018 


Już wkrótce ruszy trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Wasilkowa. Po raz kolejny wspólnie będziemy decydować o tym, co powstanie w Naszym Mieście.

W tym roku kwota, którą Burmistrz Wasilkowa  przeznaczył na Budżet Obywatelski wynosi 160 000 zł. Zakładając, że kosztorys jednego złożonego projektu nie może przekroczyć  75 tys. zł są szanse, że wygrają dwa duże projekty inwestycyjne i jeden mniejszy. Głosowanie odbędzie się między 3 a 13 października. Wtedy poznamy zwycięzców.

 

Postanowienie o wysokości środków na BO 2018>>

Harmonogram BO 2018>>

Szczegółowy Regulamin BO>> 

Już teraz zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Procedura składania projektów rozpoczyna się 3 lipca i kończy się 8 września.

Ustalony został harmonogram dyżurów pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz miejsce bezpłatnych konsultacji w sprawie projektów planowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w okresie od 3 lipca do 8 września, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu:

 • Jolanta Skowrońska
 • Ewa Paśniewska
 • Adam Radziszewski

Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 (pok. 10, pok. 1, pok. 25), telefonicznie (pod nr tel. 85 718 54 00 wew. 36, 22, wew. 27) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: budzetobywatelski@wasilkow.pl)

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim 2018 


Drodzy Mieszkańcy Gminy Wasilków

Przed nami trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego, czyli konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Głosowanie odbędzie się między 3 a 13 października i wtedy poznamy zwycięzców.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w działania w ramach Budżetu Obywatelskiego
i ogłaszamy nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2018.

W skład zespołu zgodnie z Uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 25 czerwca 2015 r. powinni wejść przedstawiciele mieszkańców, Rady Miejskiej w Wasilkowie, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Głównym zadaniem członków zespołu będzie wsparcie, nadzorowanie i ocena procesu tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Członkowie zespołu swoją pracę będą wykonywać nieodpłatnie.

Prosimy kierować zgłoszenia do 19 czerwca telefonicznie: 85 71-85-400 w. 36 lub osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. nr 10)

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski


HARMONOGRAM

realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018 r. w Wasilkowie

 

 

TERMIN

CZAS TRWANIA

ETAP - DZIAŁANIA

do 30.06.2017

II kwartał

Ogłoszenie wysokości środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2018

01.06.2017 – 31.08.2017

w sposób ciągły

Kampania informacyjna

01.06.2017 - 30.06.2017

1 miesiąc

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

01.07.2017 – 08.09.2017

2 miesiące

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców Wasilkowa

01.09.2017 – 25.09.2017

4 tygodnie

Weryfikacja formalna projektów / Przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy zgłoszonych projektów

03.10.2017 – 13.10.2017

2 tygodnie

Głosowanie mieszkańców na projekt do realizacji

16.10.2017 – 31.10.2017

2 tygodnie

Liczenie głosów i podanie wyników glosowania do publicznej wiadomości

31.10.2017 - 15.11.2017

2 tygodnie

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu gminy Wasilków na 2018 r.

01.06.2017 – 31.12.2017

W sposób ciągły

Ewaluacja przebiegu procesu Budżetu Obywatelskiego 2018

31.10.2017 – 31.12.2018

W sposób ciągły

Ewaluacja wykonania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie