Rada Seniorów Gminy Wasilków

Ogłoszenie Burmistrza Wasilkowa o składzie osobowym
Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4821, zm. z 2018 r. poz. 648),
Burmistrz Wasilkowa, po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego
ogłasza skład osobowy Gminnej Rady Seniorów:

 

1) Krystyna Sakowicz – przedstawicielka zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wasilkowie,

2) Helena Sawicka – przedstawicielka zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wasilkowie,

3) Eugenia Górko – przedstawicielka zgłoszona przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,

4) Urszula Klepacka – przedstawicielka zgłoszona przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,

5) Grażyna Szczesiul – przedstawicielka zgłoszona przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,

6) Teresa Wytwer – przedstawicielka osób starszych,

7) Anna Biegańska – przedstawicielka osób starszych,

8) Eugenia Kalinowska – przedstawicielka osób starszych,

9) Janina Owczarczuk – przedstawicielka osób starszych.


Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku, o godzinie 11-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się

V posiedzenie Rady Seniorów
w Wasilkowie

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na lata 2019 - 2020.
  3. Dyskusja dotycząca aktywności społecznej i zawodowej seniorów.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Seniorów
Krystyna Sakowicz

Zdjęcia z posiedzenia:

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie